14
Okt

OBISK KMETIJSKEGA MINISTRSTVA V HALOZAH

 

OBISK MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO V HALOZAH

V PETEK 18. OKTOBRA 2019

 

URNIK:

OGLED HALOZ

 

– 08:00 // KGZ PTUJ, Ormoška cesta 28, Ptuj

– 08:30 // VINOGRADNIŠTVO GORJUP, Belski vrh 85, Občina ZAVRČ

– 09:30 // POSESTVO ČERINOVO V TRDOBOJCIH, Trdobojci 34 // Občina VIDEM // projekt Life to Grasslands bo predstavila Simona KALIGARIČ, vodja OE Maribor Zavoda za varstvo narave

– 11:00 // VINIČARSKA DOMAČIJA NA GORCI 70 (etnografski muzej) // Občina PODLEHNIK

 

 

OKROGLA MIZA ‘KMETOVANJE IN TURIZEM V HALOZAH’

 

– 13:00 – 15:00 KULTURNA DVORANA V ŽETALAH, Žetale 1

 

Tematike:

 

 • Anton BUTOLEN; IZHA – Interesna zveza haloških občin
 • Slavko P. DOBNIK; ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’
 • Jani VUK; Kulinarične Haloze
 • Aleksander ZAVEC; Haloške vinogradniške in vinarske kmetije
 • Peter CAFUTA; Biodinamično in ekološko kmetovanje v Halozah
 • Roman MEDVED; Naselje počitniških hišic v Dobrini pri Žetalah
 • Franc Mlakar, Jernej Golc; Izvajanje ukrepov LAS Haloze

 

Razprava…

 

Moderator: Andrej REBERNIŠEK, direktor KGZ Ptuj

 

Več informacij:

Slavko P. DOBNIK,

041/328-488

arspoetoviensis@gmail.com

__________________________________________

 

 

SESTANEK Z DR. ALEKSANDRO PIVEC, MINISTRICO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

LJUBLJANA // 8. JULIJA 2019

 

UVOD

 

Na pobudo turističnih ponudnikov v Halozah smo pred petimi leti pričeli z oblikovanjem ideje Haloz kot edinstvenega in prepoznavnega turističnega območja z izpostavljenimi kvalitetami:

 1. edinstveno, neponovljivo pokrajino,
 2. vrhunskimi umetnostno zgodovinskimi spomeniki,
 3. z izvirnimi, živimi tradicijami,
 4. vrhunskimi vini in kulinariko,
 5. čisto, zdravo pokrajino s poudarkom na ekološkem in biodinamičnem kmetovanju.

 

V tem času smo posneli dva predstavitvena filma / teaserja, ki prikazujeta Haloze v jeseni in v poletju. Oblikovali in uveljavili smo sodoben logotip in slogan ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’, ki opisuje edinstvenost pokrajine. Vzpostavili smo medijsko platformo za uveljavitev kolektivne javne blagovne znamke DEŽELA TISOČERIH GRIČEV z dobro obiskano spletno stranjo https://visit-haloze.siin živahno FB stranjo https://www.facebook.com/visithaloze/. V medijskem prostoru smo Haloze uveljavili kot čudovito pokrajino z vrhunskimi vsebinami in prijaznimi, gostoljubnimi ljudmi. V slovenskem medijskem prostoru so Haloze obveljale kot zanimivo odkritje, ki veliko obeta.

V projekt oblikovanja turističnega območja je vstopilo nekaj deset turističnih ponudnikov; sobodajalcev, vinogradnikov in vinarjev, kmetovalcev, gostincev, ki aktivno, s svojim delom, surovinami, izdelki in tudi finančno vlagajo v promocijske aktivnosti DEŽELE TISOČERIH GRIČEV.

Oblikovali smo zgodbo KULINARIČNIH HALOZ, ki so se izkazale za paradnega, pa tudi vlečnega konja projekta DEŽELA TISOČERIH GRIČEV in v katerega so vključene vse zgoraj naštete interesne skupine.

Lokalne skupnosti so projekt podprle s financiranjem predstavitvenih filmov, v zadnjem letu dni pa tudi s stalnim financiranjem dela na projektu vključno s targirano sponzorirano promocijo preko družabnih omrežij in financiranjem postavitve spletne strani.

Sedem občin je v podporo teh aktivnosti ustanovilo Interesno zvezo haloških občin – IZHA: Majšperk, Podlehnik, Žetale, Cirkulane, Zavrč kot osrednje haloške občine, pa tudi Makole, ki sicer sodijo v slovenskobistriško razvojno območje, in Rogatec na robu Haloz in Obsotelja z lastnim, odlično delujočim zavodom in razvito turistično ponudbo. Namen skupne ustanove je podpora procesu, katerega cilj je vzpostaviti Haloze kot eno razvojno območje s poudarkom na turizmu kot najbolj obetajoči gospodarski panogi:

Predvidoma v septembru bodo formalni procesi postavitve IZHE pri kraju. Takrat bo ta skupna haloška ustanova formalni okvir za profesionalno delo na projektu in razvoju javne kolektivne blagovne znamke ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’

Razvoj blagovne znamke ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’ znotraj skupne haloške ustanove omogoča:

 1. uravnoteženost, urejenost in neprekinjenost razvoja,
 2. prijavljanje na javne razpise za državna in evropska sredstva,
 3. ustaljeno sodelovanje s partnerskimi turističnimi območji, ki že delujejo znotraj formaliziranih / institucionalnih okvirov,
 4. usklajeno komuniciranje lokalnih skupnosti neposredno z državnimi in regionalnimi ustanovami (ministrstvi, razvojnimi agencijami, Slovensko turistično organizacijo),
 5. formalno zaščito blagovne znamke ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’ , njen razvoj in skrb za njeno odličnost.

___________­­­­­­­­­­­­__________________________________________

 

KULINARIČNE HALOZE

 

 

Haloze s svojimi strmimi tereni le malokje omogočajo intenzivno kmetovanje. V dosedanjih razmišljanjih je ta ‘hiba’ veljala za razvojno coklo Haloz. V okviru projekta ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’ pa želimo iz te danost razviti primerjalno prednost pokrajine.

Haloze s svojo neokrnjeno, zdravo krajino in prevladujočim ekstenzivnim kmetovanjem podpirajo idejo DEŽELE TISOČERIH GRIČEV kot oaze ekološke ozaveščenosti, temelječe na tradicionalnih kmetijskih kulturah.

Kot osredno točko uresničevanja ideje smo razvili KULINARIČNE HALOZE. Vanje vstopajo partnerji:

 1. gostinci,
 2. vinarji,
 3. kmetovalci,
 4. kulturniki,
 5. sobodajalci,
 6. lokalne skupnosti…

Temeljna ideja je ponuditi na krožniku v izbranih haloških gostiščih Špajza, Majolka, Svenšek, Pod Goro, Pungračič in v ptujskem Ribiču vrhunsko kulinariko, temelječo na razkošnih kulinaričnih tradicijah Haloz, spremljano z vrhunskimi haloškimi vini in narejeno iz vrhunskih, zdravih haloških sestavin, prednostno iz ekoloških in biodinamičnih kmetij, podprto s haloškimi kulturnimi tradicijami in postreženo v oblačilni kulturi Haloz.

Projekt je zaživel s prirejanjem kulturnih in kulinaričnih večerov, ki so ga tako domačini kot obiskovalci iz širšega območja zelo lepo sprejeli in ki je tudi v medijski javnosti naletel na zelo naklonjen odmev.

S KULINARIČNIMI HALOZAMI smo sodelovali na Strokovnih dnevih Sekcije za gostinstvo in turizem Obrtno podjetniške zbornice Slovenije v Portorožu (ta je KULINARIČNE HALOZE prepoznala kot referenčni projekt povezovanja v gostinstvu na ravni Slovenije), na 21. Slovenskem festivalu vin 2018 v Ljubljani, v pomladanskem času na dnevih turizma v mariborskem Evroparku, na Zelenem festivalu v Rogatcu, na festivalu Salon Sauvignon Ptuj 2019, na Dobrotah slovenskih kmetij 2019, v znameniti JB restavraciji svetovno znanega kuharskega mojstra – chefa Janeza BRATOVŽA.

Nazadnje, v četrtek 30. maja, smo na dvorcu Štatenberg izpeljali prvi Pregled haloških vin 2019; skozi gala večerjo smo predstavili najboljša haloška vina v tem trenutku na trgu, s sestavinami in s kulinariko pa so večer podprli partnerji kmetovalci, gostinci, kulturniki in sobodajalci.

V jesenskem času načrtujemo nove tematske večere, tokrat na tematiko haloških kmetij; partnerska gostišča bodo pripravila vrhunsko kulinariko iz sestavin, ki jih ponujajo izbrane haloške kmetije, vključene v krog KULINARIČNIH HALOZ.

Posebej izpostavljamo sodelovanje z Janezom BRATOVŽEM, svetovno znanim slovenskim chefom / kuharskim mojstrom, ki je prevzel mentorstvo nad KULINARIČNIMI HALOZAMI. Z njim kot prijateljem in ambasadorjem DEŽELE TISOČERIH GRIČEV in KULINARIČNIH HALOZ vstopamo na slovensko kulinarično sceno dobesedno skozi glavna vrata.

Kulinarične Haloze so izrazito povezovalen projekt – projekt mreženj. Zato so izjemno dober motivacijski pogon pri oblikovanju turističnega območja ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’.

Že v tem trenutku smo vzpostavili mrežo nekaj deset zanesljivih partnerjev Dežele tisočerih gričev, ki jih že vključujemo v trženje. V prihodnje pričakujemo in si bomo prizadevali za pristopanje novih. Pogoj vstopa; kvaliteta in zanesljivost samega ponudnika ter financiranje razvoja javne blagovne znamke ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’ s strani občine, v kateri se ponudnik nahaja.

 

___________­­­­­­­­­­­­__________________________________________

 

ČISTA POKRAJINA – ČISTA, ZDRAVA HRANA

 

Skozi proces sodelovanja v KULINARIČNIH HALOZAH smo razvili modus operandi sodelovanja partnerjev v zasledovanju skupnih ciljev. Skupna zaveza je, da gostinci, vključeni v blagovno znamko KULINARIČNE HALOZE, v čim večji meri vključujejo kvalitetne lokalne surovine v kulinarično ponudbo, da uredijo vinoteke in prodajna mesta za kmetijske izdelke in da se organizirajo kot informacijske točke, ki obiskovalce Haloz napotijo tudi do kmetij odprtih vrat in kmečkih turizmov v Halozah in bližnji okolici.

Pri tem želimo dajati prednost ekološkim in biodinamičnim kmetijam, ki skozi ekološko usmeritev podpirajo etično usmeritev projekta očuvati pokrajino zdravo tudi bodočim rodovom. Zdravi kmetijski pridelki so zelo pomemben del idejnega okvira DEŽELE TISOČERIH GRIČEV. Skozi razvoj blagovne znamke želimo njene darove ponuditi kot produkte z višjo dodano vrednostjo.

 

KULINARIČNE HALOZE imajo trojno vrednost:

 1. promocijsko; s svojo vrhunskostjo utrjujejo položaj blagovne znamke ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’,
 2. prodajno; gostišča so kanali prodaje kmetovalcem in vinarjem tako preko kulinaričnih krožnikov in vinskih kozarcev kot prodajnih polic in vinotek,
 3. lokalno; zasledujemo idejo kratkih prodajnih verig in samoskrbe.

 

V uresničevanju teh ciljev so nas z ustanovitvijo in financiranjem IZHE pripravljena podpreti haloške lokalne skupnosti. Vendar bomo potrebovali tudi finančno participacijo evropskih in državnih virov.

 

Prioritetne naloge:

 

 1. vključitev kmetij v KULINARIČNE HALOZE skozi zgoraj opisane možnosti,
 2. mreženje ponudnikov kmetijskih pridelkov v skupno blagovno znamko ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’ in nadaljnji razvoj blagovne znamke,
 3. vzpostavitev meril kakovosti kot vstopnih pragov v vključitev blagovne znamke ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’,
 4. vključitev partnerskih kmetij v skupno, osrednjo in javno spletno stran https://visit-haloze.si,
 5. vzpostavitev prodajnih mest v gostiščih KULINARIČNIH HALOZ z urejenimi in poenotenimi prodajnimi mesti; prodajnimi in hladilnimi omarami in vinotekami,
 6. vključevanje haloških kmetij v turistične pakete z idejo prodaje na domu in preko gostišč,
 7. oblikovanje skupnih prodajnih poti preko tržnic v večjih slovenskih mestih in pod blagovno znamko ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’,
 8. uveljavitev oblačilne kulture Haloz v turističnem trženju na kmetijah in v gostiščih,
 9. snemanje predstavitvenih filmov / teaserjev na temo KULINARIČNIH HALOZ in kmetovanja / vinogradništva v Halozah.
 10. komuniciranje o haloških kmetijah in haloških kmetovalskih tradicijah preko spletnih strani, družabnih omrežij in preko medijskega prostora, vzpostavljenega v projektu ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’,
 11. spodbujanje ekološkega, biodinamičnega kmetovanja,
 12. spodbujanje razvoja turističnih kmetij in kmetij odprtih vrat,
 13. certificiranje ekoloških kmetij,
 14. predstavitev in uveljavitev prednosti ekološkega kmetovanja na haloškem območju in v okviru skupne blagovne znamke med haloškimi kmetovalci,
 15. oblikovanje haloške turistične zadruge, ki bi vključevala vse dejavne interesne skupine DEŽELE TISOČERIH GRIČEV IN KULINARIČNIH HALOZ, kot ključne ob gostincih in sobodajalcih tudi kmetovalce in vinarje.

 

___________­­­­­­­­­­­­__________________________________________

 

 

 

ZAKLJUČEK

Haloze so na pomembni točki svojega razvoja.

Po desetletjih nazadovanja in osame so haloške lokalne skupnosti uredile osnovno prometno in komunikacijsko infrastrukturo ter tako Haloze povezale s svetom. Kljub temu to ni zajezilo izseljevanja iz pokrajine, staranje prebivalstva in opuščanja kmetijskih, vinogradniških in vinarskih površin.

A v zadnjih nekaj letih smo priča novemu optimizmu in samozavesti, ki je zavel med ljudmi. Vinarji so ustanovili VINARSKO ZADRUGO HALOZE, ki gradi na vrhunskosti vin območja, ki sodi med 4 odstotke najboljših vinogradniških leg na svetu. Kmetovalci se povezujejo znotraj projekta travišč LIFE TO THE GRASSLANDS, ki je z idejo tradicionalne kulturne krajine in zdravih pridelkov v celoti v sozvočju z idejo DEŽELE TISOČERIH GRIČEV. Številni mladi prevzemniki kmetij želijo graditi na danostih Haloz in se pri tem nasloniti na neokrnjenost svoje pokrajine v skladu s sodobno globalno maksimo lokalnosti, sledljivosti, kratkih prodajnih verig in samozadostnosti.

Vzporedno smo razvili idejo Haloz kot privlačne, zdrave, na tradicijah in ustvarjalnosti sloneče pokrajine z eno blagovno znamko DEŽELA TISOČERIH GRIČEV, ki v eno, povezano celoto povezuje različne interesne skupine in posameznike v skupnem cilju po doseganju odličnosti.

Smelo zavedanje prebivalcev Haloz, da lahko le sami prevzamejo svojo usodo in usodo svoje pokrajine v svoje roke, je zaznala velika večina haloških lokalnih skupnosti in jo je pripravljena podpreti s skupno haloško razvojno ustanovo IZHO. Ta si obeta sodelovanja z že uveljavljenimi partnerji na območju Haloz in širšem štajerskem in slovenskem območju.

Tega trenutka optimizma in sodelovanja nikakor ne smemo zamuditi.

Kmetijstvo, vinogradništvo in vinarstvo je zelo pomemben, če ne celo ključen del razvojne paradigme Haloz, ki smo jo zajeli v ideji skupnega turističnega območja ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’ in istoimenske blagovne znamke.

Haloški kmetovalci spričo težavnih, strmih terenov in izjemno težkih pogojev kmetovanja ne bodo mogli nikoli tekmovati s svojo okolico v obegu pridelave. Lahko pa uspejo v vrhunskosti, s čimer lahko obseg pridelave nadomestijo z višjo dodano vrednostjo odličnih kmetijskih pridelkov in proizvodov ter prodajo na domu v okviru vzpostavljenega turističnega toka DEŽELE TISOČERIH GRIČEV. Kot primer; JB restavracija je, kot eden izmed dosežkov KULINARIČNIH HALOZ, že kupec vrhunskih sestavin iz DEŽELE TISOČERIH GRIČEV.

Prav skozi razvoj skupne blagovne znamke ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’ in podznamke KULINARIČNE HALOZE ter skozi skupno, povezovalno javno ustanovo IZHO lahko haloški kmetovalci, vinogradniki in vinarji to sorazmerno hitro dosežejo – ob nujni podpori evropskih in državnih sredstev ter s pomočjo znanja in podpornega okolja razvojnih ustanov in ustanov – skrbnikov slovenskega kmetovanja.

 

 

 

 

Slavko P. DOBNIK,

avtor konceptov in vodja projektov

‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’ in KULINARIČNE HALOZE

na Susku 30. junija 2019

mob. 041/328-488

arspoetoviensis@gmail.com

 

 

Leave a Reply

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...